Mereka yang Kool :)

Friday, October 7, 2011

Saya nak. Awak bagaimana?

Dengan nama Allah yang Maha Menghidupkan juga Mematikan :)

Gambar dari Sis SyafikahAnuar tersayang. [Kredit]

No comments:

Post a Comment

''... Katakanlah, ''Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sihat yang dapat menerima pelajaran''

[Az Zumar 39:9]