Mereka yang Kool :)

Friday, August 19, 2011

Why Me?

In the name of Allah, The Most Gracious The Most Merciful.


A : Yes, you!
B : Why me?
A : Err... Ask HIM.
B : Ok, but why me?
A : I don't really have the answer. Seriously, ask HIM.
B : Hmmm. No answer.

ps: No answer still? Ask HIM again. HE, THE MERCIFUL :)

No comments:

Post a Comment

''... Katakanlah, ''Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sihat yang dapat menerima pelajaran''

[Az Zumar 39:9]