Mereka yang Kool :)

Sunday, July 25, 2010

Ingatan buAt maNusia yaNg muDah tErleKa


No comments:

Post a Comment

''... Katakanlah, ''Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sihat yang dapat menerima pelajaran''

[Az Zumar 39:9]